На първо място са хората

На първо място са хората

На първо място са хората

На първо място са хората

 • Оборудване
 • Проектиране и изграждане
 • Обезопасяване
 • Експлоатация
 • На първо място са хората

  На първо място са хората

  Денят започва | ОП "Развитие на човешките ресурси" осигурява по-добра екипировка на пожарникари

  Денят започва | ОП
  Услуги

  Нашата дейност основно е насочена към подпомагане на собствениците и ползвателите на индустриални и други обекти за изпълнение на техните задължения, регламентирани в нормативните документи, за постигане на надежна ПБ.

  Спасителна дейност

  Спасителна дейност

  Разработване на планове за действия при бедствия , аварии и извънредни ситуации в обекта
  Осигуряване на непрекъснато , денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили
  Подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия

  Повече...
  Пожарогасителна дейност

  Пожарогасителна дейност

  Разработване на планове за гасене на пожари
  Осигуряване на непрекъснато,денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили
  Подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия

  Повече...

  Симулация по управление на спешни ситуации беше проведена на 27 септември в региона на Средногорието. Учението беше организирано от Здравно управленски системи (HMS) АД, член на БИБА, и Индустриална пожарно-аварийна компания (ИПАК) ООД, заедно с ЗОАД ДЗИ и Еър Бан. Симулацията включваше спасителни ресурси (хеликоптери), противопожарна група, аварийно-спасителен отряд и медицински екип. Учение от този мащаб се провежда за пръв път в България. Събитието беше организирано в рамките на договора за индустриална безопасност, здравно управление и мениджмънт на спешни ситуации на Елаците-Мед АД, чието изпълнение е поето от HMS и ИПАК. Четири различни сценария бяха демонстрирани на четири отделни терена - рудничния комплекс "Елаците" в гр. Етрополе, обогатителната фабрика в с. Мирково, Челопеч Майнинг АД в гр. Челопеч и стадиона в гр. Пирдоп.

  Последната демонстрация беше организирана съвместно с болницата в Пирдоп и Центъра за спешна медицинска помощ. Управлението на Елаците-Мед АД и Челопеч Майнинг ЕАД, кметът на гр. Пирдоп г-н Цанко Цанов, представители на противопожарната служба и Гражданска защита присъстваха на демонстрациите заедно с други официални гости, както и с местните и националните медии. Елаците-Мед АД и Челопеч Майнинг ЕАД са предоставили на своите служители абонамент за новия здравноосигурителен продукт на ЗОАД ДЗИ МедикАсист, който е уникален за българския пазар. Компаниите могат да използват продукта за покриване на здравните нужди на служителите си в животозастрашаващи ситуации. В тази връзка беше демонстрирана медицинска евакуация с хеликоптер.

  Заключението, до което достигнаха в края на деня всички участници и гости: няма друг начин да защитиш собствеността си и персонала си, освен чрез наличието на възможност да реагираш бързо и професионално, както беше показано.

  Молитва

  Господи, моля се за храброст;

  Храброст , за да погледна в очите

  и да овладея собствените си страхове...

  Храброст , за да ме води там,

  където, другите няма да отидат.

  Моля се за сила;

  Сила за тялото ми да защитава другите...

  Сила за духа ми да води другите

  Моля се за преданост;

  Преданост към работата ми,

  за да я върша добре...

  Преданост към обществото,

  за да бъде в  безопасност.

  Дай ми, Господи, безпокойство;

  За всички тези, които ми се доверяват...

  И, моля те, Господи

  винаги да бъдеш на моя страна.

  Партньори