На първо място са хората

На първо място са хората

Услуги

Услуги

Обезопасяване Експлоатация Проектиране и изграждане Доставка на оборудване

На първо място са хората

На първо място са хората

На първо място са хората

УСЛУГИ

Обезопасяване

Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПАБ в обекти.
Повече →

Експлоатация

  • Експлоатация на противопожарни уреди и съоражения.
  • Сервизно обслужване и презареждане на пожарогасители

Повече →

Проектиране

Проектиране с пълна проектанска правоспособност на пожароизвестителни  системи , пожарогасителни системи, системи за отвеждане на дим и топлина и оповестителни системи.
Повече →

Доставка на оборудване

  • Пожарогасители
  • Шлангове
  • Пожарни кранове

Повече →

Сертификати

Партньори